Drukuj
Utworzono: środa, 14, marzec 2018

 

W zawiązku z realizacją projektu „Szkolenia Językowe – Twoją szansą na rynku pracy” nr RPOP.09.03.00-16-0054/16 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie zewnętrznych egzaminów języka angielskiego TOEIC lub równoważnych,  mierzących poziom biegłości języka angielskiego na poziomach A1/A2/B1 wraz z certyfikatem zgodnym z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego, dla 408 uczestników projektu.

Poniżej dokumenty pdf z opisami usługi:

·         Zapytanie

Z poważaniem

Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.

 

Aktualizacja ogłoszenia 03.04.2018

Informujemy, że w wyniku realizacji zasady konkurencyjności dotyczącej projektu  „Szkolenia Językowe – Twoją szansą na rynku pracy” nr RPOP.09.03.00-16-0054/16, instytucją która została wybrana do realizacji  zamówienia jest: Educational Testing Service (ETS) Global B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa.

Z poważaniem

Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.