Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 02, styczeń 2017

 

W zawiązku z realizacją projektu Młodzi na rynku pracy Wielkopolski POWR.01.02.01-30-0166/15 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę Doradca zawodowy, Pośrednik pracy, Psycholog (w celu przeprowadzenia procedury rozpoznania rynku).

Poniżej dokumenty pdf z opisami usług:

 

Aktualizacja ogłoszenia 20.02.2017 r.

Informujemy, że z dniem 20.02.2017 r. zakończyliśmy procedurę rozpoznania rynku na usługę Doradcy zawodowego, Pośrednika pracy i Psychologa.