Drukuj
Utworzono: wtorek, 08, marzec 2016

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego 120 godzin
w ramach projektu
 "Otwarta Europa - podniesienie kompetencji z języka angielskiego osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób 50+
 "

 

Szkoła Języków Obcych Profutura s.c. zaprasza wszystkie osoby w wieku 25 lat, lub więcej na kurs języka angielskiego dofinansowany w 100% ze środków UE i budżetu Państwa.

Grupą docelową projektu  są osoby w wieku aktywności zawodowej  25 lat lub więcej z obszaru województwa wielkopolskiego (tj. osoby fizyczne -  uczące się, pracujące lub zamieszkujące w danym województwie). Osoby należą do jednej z grup:

 

Zgłaszający się są zainteresowani z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i szkoleniami z języka angielskiego, w szczególności preferowane będą osoby o niskich kwalifikacjach.

Bezpłatne szkolenie językowe skierowane do 204 osób w wieku w wieku aktywności zawodowej (od 25 roku życiao niskich kwalifikacjach (do ISCED3 włącznie), zamieszkujących województwo wielkopolskie (zgodnie z KC), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji kluczowych na wielkopolskim rynku pracy w obszarach znajomości języka angielskiego.

W ramach projektu projektodawca zakłada udział minimum 32 osób bezrobotnych, 30 osób biernych zawodowo, 142 osób pracujących. W ramach  projektu przewidziane jest uczestnictwo minimum 102 osób w wieku 50+.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.otwartaeuropa.com.pl

Aby zapisać się na szkolenie kliknij na poniższy obrazek który przeniesie cię do formularza online.

ZAPRASZAMY

Rekrutacja - ioffice.com.pl